Inschrijfformulier nieuwbouw-regeling

Met dit formulier kunt u zich inschrijven voor de nieuwbouwregeling. Met deze regeling krijgen nieuwbouwprojecten op basis van maatwerk technische en financiële ondersteuning. Uw huis moet veilig zijn en u moet u zich er veilig voelen, dat spreekt voor zich. Door aardbevingen zijn hiervoor in Noordoost-Groningen extra inspanningen nodig. Aardbevingsbestendiger bouwen is hier van belang. Bij bestaande bouw en ook bij nieuwbouw.

Aanvrager
Bedrijf
Aanhef Dhr Mevr
Voornaam
Voorletter(s) *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Postcode *
Huisnummer * / Toevoeging
Buitenlands adres
Straat *
Woonplaats *
Telefoon **
Mobiel **
E-mailadres *
E-mailadres (herhaal) *
Correspondentieadres zelfde als adres aanvrager
Correspondentieadres
Naam*
Telefoon**
Mobiel**
E-mail
Postbus
Postcode*
Huisnummer* / Toevoeging
Buitenlands adres
Straat
Woonplaats

Gegevens nieuwbouwplan

Projectnaam
Postcode voor nieuwbouw nog niet bekend
Postcode***
Huisnummer *** / Toevoeging
Straat***
Woonplaats*
Gemeente*
PGA Contour
Welke bestemming heeft het object dat uw wilt gaan bouwen? *
Bestemming is anders, namelijk *
Aantal eenheden van uw object
Wat voor soort object wordt er gebouwd?
Het object is anders, namelijk
Wie is de opdrachtgever voor het nieuwbouwproject?
In welke fase van uw bouwplannen zit u? *
Schatting bouwkosten (totale bouwkosten excl.BTW)  Om gebruik te maken van deze regeling is er een drempelbedrag vastgesteld van € 40.000,=. U heeft een waarde ingegeven die daar niet aan voldoet. Indien u een incorrect bedrag heeft ingevoerd kun u deze alsnog wijzigen door op OK te klikken. Indien uw aanvraag niet voldoet aan de gestelde norm, verzoeken wij u om deze aanvraag te beeindigen. Mocht u vragen hebben over deze regeling, kunt u contact opnemen via nieuwbouw@nam.nl.
Heeft u uw ontwerp inclusief de genomen maatregelen om bevinsbestendiger te bouwen doorgerekend conform Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR 9998)? *  De nieuwbouwregeling is niet van toepassing voor projecten die al in uitvoering zijn.
 
Ja Nee
Het project valt buiten de pga-contour 0,1g en wil in aanmerking komen voor schriftelijk bevestiging achteraf versterken ? Ja Nee
Opmerkingen tbv nieuwbouw
* Hiermee verklaar ik dat ik mijn gegevens volledig en juist heb ingevuld en bekend ben met de pilot Nieuwbouwregeling van de NAM die van toepassing is op mijn aanvraag.
* Hiermee verklaar ik dat ik mijn gegevens volledig en juist heb ingevuld, en de onderstaande privacyverklaring (opent in een nieuw scherm) heb gelezen en met de inhoud hiervan akkoord ga.
Om misbruik/spam te voorkomen gebruiken we reCAPTCHA. Daarom wordt u gevraagd hiernaast een vinkje te zetten bij 'Ik ben geen robot'. Mocht er een extra scherm tevoorschijn komen met een opdracht om bepaalde afbeeldingen te selecteren, voer deze dan uit en klik op 'Verifiëren'.
* verplicht veld
** één van beide velden is verplicht
*** Bij postcode voor nieuwbouw nog niet bekend, graag zoveel mogelijk invullen