Let op!


Let op! Dit Formulier is geschikt voor internet explorer versie 9.x en hoger. Mocht het online formulier niet werken dan kunt u ook een formulier op uw PC bewaren (Klik hier) , invullen en per email versturen aan leefbaarheid@nam.nl

Dit aanmeldformulier functioneert het beste in Internet Explorer en Chrome


Aanvrager
Naam organisatie *
Is uw organisatie een ANBI of SBBI? ANBI SBBI Wat is een ANBI?

"Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Sportverenigingen, personeelsverenigingen en hobbyclubs zijn meestal geen ANBI. Deze instellingen kunnen misschien wel als sociaal belang behartigende instellingen (SBBI) worden beschouwd."

Voorwaarden ANBI

Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen. Daarnaast kunnen ANBI's aangewezen worden als culturele ANBI.

Wat is een SBBI?

Uw organisatie is een sociaal belang behartigende instelling (SBBI) als uw organisatie op de eerste plaats de individuele belangen van uw leden of een kleine doelgroep behartigt, maar ook een maatschappelijke waarde heeft. Dat is zo als de activiteiten van uw organisatie bijdragen aan:
• de individuele ontplooiing van uw leden
• de samenhang van de samenleving
• een gezondere samenleving


Voorbeelden van een SBBI

Als zij ook een maatschappelijke waarde hebben, zijn de volgende organisaties SBBI's:
• zangkoor
• dansgroep
• muziekvereniging
• harmonievereniging
• sportorganisatie
• jeugdgroep
• buurtvereniging


Kan uw organisatie BTW afdragen? Ja Nee
Wat is het BTW nummer? *
Projectnaam *
Provincie*
Gemeente(n)*
Ligging project * Plaats
Contactpersoon
Aanhef Dhr Mevr
Voornaam
Voorletter(s) *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Functie binnen aanvragende organisatie
Adres Organisatie
Postcode *
Huisnummer * / Toevoeging
Straat *
Woonplaats *
Telefoon **
Mobiel **
E-mailadres *
E-mailadres (herhaal) *
Website

Gegevens aanvraag

Korte project beschrijving *

Wat is de aanleiding/achtergrond? Welk doel wilt u met het plan bereiken?

Financiering

Budget totaal plan *
Gevraagde bijdrage NAM *
Co-financiering derden toegekend *
Co-financiering derden gevraagd, nog niet toegekend *
Betreft uw aanvraag een eenmalig project/evenement? Ja Nee
Heeft u dit jaar of voorgaande jaren voor dit project of evenement een bijdrage aangevraagd via het Loket Leefbaarheid? Ja Nee
Zo ja, is deze bijdrage gegund Ja Nee
Voor leefbaarheidsprojecten vragen wij u de volgende gegevens in te dienen:
  • Projectplan
  • Begroting
  • Uittreksel KvK
In het projectplan moeten de volgende onderwerpen aan bod komen:
  • Aanleiding en achtergrond
  • Doel: wat wilt u bereiken en hoe sluit uw plan aan op de doelen van dit programma
  • Draagvlak: wie bereikt u en wie betrekt u
  • Uitvoering: hoe pakt u het aan. Indien relevant, inclusief borging van beheer, onderhoud en exploitatie op lange termijn.
  • Financiering: begroting, inclusief specificatie van co-financiering
  • Planning
Deze kunt u sturen naar:
* Hiermee verklaar ik dat ik mijn gegevens volledig en juist heb ingevuld en bekend ben met de Leefbaarheidsregeling van de NAM die van toepassing is op mijn aanvraag.
* Hiermee verklaar ik dat ik mijn gegevens volledig en juist heb ingevuld, en de onderstaande privacyverklaring (opent in een nieuw scherm) heb gelezen en met de inhoud hiervan akkoord ga.
Om misbruik/spam te voorkomen gebruiken we reCAPTCHA. Daarom wordt u gevraagd hiernaast een vinkje te zetten bij 'Ik ben geen robot'. Mocht er een extra scherm tevoorschijn komen met een opdracht om bepaalde afbeeldingen te selecteren, voer deze dan uit en klik op 'Verifiëren'.
* verplicht veld
** één van beide velden is verplicht