De volgende 5 criteria zijn van toepassing op de Waarderegeling:
• Het gaat om een woning of bedrijfspand;
• Het gaat om een woning die verkocht is na 25 januari 2013;
• De verkochte woning is gelegen binnen de gemeenten (Appingedam, Delfzijl, Loppersum, Het   Hogeland (voormalige gemeenten Bedum, Eemsmond, De Marne en Winsum), Midden-Groningen   (voormalige gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren) en het grondgebied dat   per 1-1-2016 tot de gemeente Ten Boer behoorde (en inmiddels deel uitmaakt van de gemeente   Groningen);
• De aanvraag voor de regeling is ingediend binnen 1 jaar na levering van de woning;
• Heeft u een bedrijfsmatig object verkocht? Meldt u zich dan aan via hetzelfde aanvraagformulier   alhoewel niet alle gegevens van toepassing zijn). Vanzelfsprekend zal het taxatieproces bedrijfsmatig   worden beoordeeld.
Klik hier voor een PDF van onderstaand vragenformulier

Huidige gegevens aanvrager
Aanhef Erven van
Dhr Mevr
Voornaam
Voorletter(s) *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Postcode *
Huisnummer * / Toevoeging
Buitenlands adres
Straat *
Woonplaats *
Telefoon **
Mobiel **
E-mailadres *
E-mailadres (herhaal) *
Correspondentieadres zelfde als adres aanvrager
Correspondentieadres
Aanhef Dhr Mevr
Voornaam
Voorletter(s)
Tussenvoegsel
Achternaam
Telefoon**
Mobiel**
E-mail
E-mailadres (herhaal) *
Postbus
Postcode*
Huisnummer* / Toevoeging
Buitenlands adres
Straat
Woonplaats

Gegevens verkochte woning

Postcode*
Huisnummer * / Toevoeging
Straat *
Woonplaats *
Gemeente
Type woning *
Bouwjaar woning *
Bouwjaar laatste aanzienlijke verbouwing en/of uitbreiding
Onderwerp van verbouwing
Indien van toepassing: Kosten verbouwing
Totaal woonoppervlakte in m2
Oppervlakte perceel in m2 *
Bijzondere omstandigheden

Vragen met betrekking tot de verkoop

Heeft u uw woning via een makelaar te koop aangeboden? * Ja Nee
Indien van toepassing: Bij welke makelaar(s) heeft de woning te koop gestaan?
Wat was de vraagprijs(in Euro) op het moment dat de woning ter verkoop werd aangeboden? *
Wat was de vraagprijs(in Euro) op het moment van verkoop? *
Voor welk bedrag(koopsom in Euro) is de woning verkocht? *
Hoe lang (in maanden) heeft de woning te koop gestaan? *
Heeft u vanuit de Commissie Bijzondere Situaties een vergoeding ontvangen die gerelateerd aan de verkoop van uw woning ? Ja Nee
Zo ja, toelichting

Vragen met betrekking tot het gebruik

Heeft u de woning zelf bewoond? * Ja Nee
Is de woning en/of de grond (of een deel daarvan) bedrijfsmatig gebruikt? * Ja Nee
Is de woning en/of de grond (of een deel daarvan) voor agrarische doeleinden gebruikt? * Ja Nee

Is er sprake van een of meerdere bijzondere omstandigheden?

Is de woning verkocht in verhuurde of verpachte staat? * Ja Nee
Is de woning verkocht met meer/andere gebouwen of percelen die niet hoorden bij de woning en de daarbij behorende grond? * Ja Nee
Is de woning verkocht op een veiling? * Ja Nee
Is de woning verkocht ter voorkoming van gedwongen verkoop (executie)? * Ja Nee
Is bij verkoop sprake geweest van de verdeling van een boedel (erfenis)? * Ja Nee
Is de woning verkocht aan koper(s) die u al kende voor de verkoop ? Ja Nee

Kwaliteit van de woning en de omgeving

Hoe was de staat van onderhoud bij verkoop? *
Waren er bouwtechnische gebreken? * Ja Nee
Was er sprake van asbest? * Ja Nee
Was sprake van bodem-/grondwaterverontreiniging? * Ja Nee
Zijn er andere factoren die naar uw mening van invloed waren op de koopsom? * Ja Nee
Zo ja, welke?

Aardbevingsschade

Is de schade door de schade-expert (deels) aangemerkt als aardbevingsschade ? Ja Nee
Was de schade hersteld ten tijde van de verkoop? Ja Nee
Was er nog sprake van niet-afgehandelde schademeldingen op het moment van verkoop? Ja Nee
Heeft u in het verleden schade gemeld bij NAM met betrekking tot uw woning? * Ja Nee
Is de aanspraak op schade overgedragen door verkoper aan koper of zijn er andere afspraken over gemaakt? Ja Nee
Zo ja, toelichting
Was er ten tijde van de verkoop sprake van zichtbare uitvoering van bouwkundige herstelwerkzaamheden in de directe omgeving van de woning, bijvoorbeeld bij andere woningen bij u in de straat? Ja Nee
Zo ja, toelichting
Heeft de woning onderdeel uitgemaakt van het bouwkundig versterkingsprogramma? Ja Nee
Is sloop / nieuwbouw van de woning van toepassing n.a.v. het bouwkundig versterkingsprogramma? Ja Nee
Overige opmerkingen met betrekking tot uw aanvraag
* Hiermee verklaar ik dat ik mijn gegevens volledig en juist heb ingevuld en bekend ben met de regeling waardedaling van de NAM die van toepassing is op mijn aanvraag.
* Hiermee verklaar ik dat ik mijn gegevens volledig en juist heb ingevuld, en de onderstaande privacyverklaring (opent in een nieuw scherm) heb gelezen en met de inhoud hiervan akkoord ga.
* Hiermee verklaar ik volledig medewerking te zullen verlenen aan de uitvoering van de Waarderegeling, waaronder het volledig en binnen redelijke termijn aanleveren van relevante documenten en het mogelijk maken van een binnen en buitenopname van de verkochte woning.
Om misbruik/spam te voorkomen gebruiken we reCAPTCHA. Daarom wordt u gevraagd hiernaast een vinkje te zetten bij 'Ik ben geen robot'. Mocht er een extra scherm tevoorschijn komen met een opdracht om bepaalde afbeeldingen te selecteren, voer deze dan uit en klik op 'Verifiëren'.
* verplicht veld
** één van beide velden is verplicht

uw aanvraag formulier staat op het punt te verlopen. seconden resterend.
Wilt u deze tijdsduur verlengen ?
X

Let op!


Let op! Dit formulier verloopt wanneer u meer dan 30 minuten geen activiteiten verricht. U ontvangt hiervan vroegtijdig een waarschuwing.

De volgende documenten kunt u nodig hebben om het aanvraagformulier volledig in te kunnen vullen. Wij vragen u na afronding van uw aanvraag bovendien om deze documenten aan ons toe te sturen.
- Volledige koopovereenkomst (Dit betreft niet de akte van levering opgesteld door de notaris)
- Verkoopbrochure (optioneel)